direct naar inhoud van Regels

Reeshof West 2015

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0855.BSP2014023-e001
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Bijlagen bij regels

 

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

Staat van bedrijfsactiviteiten

 

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging

Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging

 

Bijlage 3 Boomwaardekaart

Boomwaardekaart

 

Bijlage 4 Parkeernormen

Parkeernormen

 

Bijlage 5 Luchtvaartverkeerszone IHCS

Luchtvaartverkeerszone IHCS

 

Bijlage 6 Luchtvaartverkeerszone ILS

Luchtvaartverkeerszone ILS