direct naar inhoud van Bijlage 1 Staat van bedrijven bij functiemenging
Plan: Mariahoeve
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0244GMariahoeve-50VA

Bijlage 1 Staat van bedrijven bij functiemenging

SBI-code   Omschrijving   Cat.  
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW      
014   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:      
014   - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m²   B  
014   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²   B  
0142   KI-stations   B  
         
15   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN      
151   Slachterijen en overige vleesverwerking:      
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²   B  
1552   Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²   B  
1581   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week   B  
1584   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:      
1584   - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²   B  
1584   - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²   B  
1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   B  
         
17   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL      
174, 175   Vervaardiging van textielwaren   B  
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   B  
         
18   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT      
181   Vervaardiging kleding van leer   B  
     
20   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.      
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2   B  
205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   B  
         
22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA      
221   Uitgeverijen (kantoren)   A  
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   B  
2223   Grafische afwerking   A  
2223   Binderijen   B  
2224   Grafische reproduktie en zetten   B  
2225   Overige grafische aktiviteiten   B  
223   Reproduktiebedrijven opgenomen media   A  
         
24   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN      
2442   Farmaceutische produktenfabrieken:      
2442   - verbandmiddelenfabrieken   B  
         
26   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN      
2615   Glasbewerkingsbedrijven   B  
262, 263   Aardewerkfabrieken:      
262, 263   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   B  
267   Natuursteenbewerkingsbedrijven:      
267   - indien p.o. < 2.000 m²   B  
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   B  
         
28   VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACHINES en TRANSPORTMIDDELEN)      
281   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2   B  
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2   B  
2852   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2   B  
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2   B  
         
30   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS      
30   Kantoormachines- en computerfabrieken   B  
         
33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN      
33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.   B  
         
36   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.      
361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   A  
362   Fabricage van munten, sieraden e.d.   B  
363   Muziekinstrumentenfabrieken   B  
3661.1   Sociale werkvoorziening   B  
         
40   PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER      
40   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:      
40   - < 10 MVA   B  
40   Gasdistributiebedrijven:      
40   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   A  
40   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   B  
40   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:      
40   - blokverwarming   B  
         
41   WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER      
41   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:      
41   - < 1 MW   B  
         
45   BOUWNIJVERHEID      
45   Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m2   B  
         
50   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS      
501, 502, 504   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   B  
5020.4   Autobeklederijen   A  
5020.5   Autowasserijen   B  
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   B  
         
51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING      
511   Handelsbemiddeling (kantoren)   A  
5134   Grth in dranken   C  
5135   Grth in tabaksprodukten   C  
5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   C  
5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   C  
514   Grth in overige consumentenartikelen   C  
5148.7   Grth in vuurwerk en munitie:      
5148.7   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   B  
5153   Grth in hout en bouwmaterialen:      
5153   - algemeen   C  
5153   - indien b.o. < 2000 m2   B  
5153.4   zand en grind:      
5153.4   - indien b.o. < 200 m²   B  
5154   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:      
5154   - algemeen   C  
5154   - indien b.o. <2.000 m²   B  
5156   Grth in overige intermediaire goederen   C  
5162   Grth in machines en apparaten, exclusief machines voord de bouwnijverheid   C  
517   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   C  
         
52   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN      
527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   A  
         
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING      
5552   Cateringbedrijven   B  
         
60   VERVOER OVER LAND      
6022   Taxibedrijven   B  
6024   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²   C  
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   B  
         
61, 62   VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT      
61, 62   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   A  
         
64   POST EN TELECOMMUNICATIE      
641   Post- en koeriersdiensten   C  
642   Telecommunicatiebedrijven   A  
642   zendinstallaties:      
642   - FM en TV   B  
642   - GSM en UMTS-steunzenders   B  
     
71   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN      
711   Personenautoverhuurbedrijven   B  
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   C  
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   C  
714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   C  
         
72   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE      
72   Switchhouses   B  
         
74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING      
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales   C  
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   A  
         
75   OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN      
7525   Brandweerkazernes   C  
         
93   OVERIGE DIENSTVERLENING      
9301.3   Wasverzendinrichtingen   B