direct naar inhoud van 7.5 Overige regels en bijlagen
Plan: Zeeheldenkwartier 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0227EZeeheldenkw-50VA

7.5 Overige regels en bijlagen

Staat van horeca-inrichtingen

Daar waar in het plan een horeca-inrichting is toegestaan is de staat van horeca-inrichtingen van toepassing. De staat van horeca-inrichtingen is als Bijlage 1 bij de regels opgenomen en maakt er deel van uit. Hierin is uitgebreid beschreven hoe men een horeca-inrichting tot een bepaalde categorie moet rekenen.

Staat van Inrichtingen bedrijven functiemening

De bij de regels behorende 'Staat van Inrichtingen bedrijven functiemenging' is gebaseerd op de zogenaamde VNG-lijst van 2009 en is als Bijlage 2 opgenomen in de regels.

Daar waar in het plan bedrijfsdoeleinden zijn toegestaan - als afzonderlijk bestemming of als doeleinde binnen een bestemming voor gemengde doeleinden - is de Staat van toepassing.

Het bevoegd gezag kan afwijking verlenen voor bedrijven die in de Staat in een hogere categorie zijn ingedeeld maar die in de praktijk vergelijkbaar zijn met een bedrijf in een ter plaatse toegelaten categorie.