direct naar inhoud van Artikel 12 Water
Plan: Rustenburg - Oostbroek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0169BRustenburg-50VA

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. waterberging;
 • c. waterhuishouding;
 • d. waterloop;
 • e. recreatief medegebruik;
 • f. aanlegplaatsen/steigers;
 • g. ecoduikers;
 • h. bruggen;

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, voet- en fietspaden, en overige voorzieningen.

12.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "woonschepenligplaats" zijn woonboten toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de hoogte boven peil mag niet meer bedragen dan 2,8 m.
 • b. de lengte van een woonboot mag niet meer bedragen dan 20 m.
 • c. de breedte van een woonboot mag niet meer bedragen dan 5 m.
12.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. ter plaatse van de aanduiding “woonschepenligplaats" is een ligplaats voor woonboten toegestaan.