direct naar inhoud van Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten
Plan: Plaswijck
Status: onherroepelijk
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0100BPPlaswijck-DF02

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v3; d.d. 2007)

    AFSTANDEN IN METERS     INDICES  
SBI-CODE   OMSCHRIJVING   GEUR   STOF   GELUID   GEVAAR     CATEGORIE   VERKEER   BODEM   LUCHT  
Tabel 1: Bedrijven                    
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW                    
014   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                    
014   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²   30   10   50   10     3.1   2      
014   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
014   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²   30   10   50   10     3.1   2      
014   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
0142   KI-stations   30   10   30   0     2   1      
05   VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                    
0501.2   Binnenvisserijbedrijven   50   0   50   10     3.1   1      
0502   Vis- en schaaldierkwekerijen                    
0502   - visteeltbedrijven   50   0   50   0     3.1   1      
15   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                    
151   Slachterijen en overige vleesverwerking:                    
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²   50   0   50   30     3.1   1      
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²   30   0   50   10     3.1   1      
151   - loonslachterijen   50   0   50   10     3.1   1      
151   - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²   50   0   50   10     3.1   2      
152   Visverwerkingsbedrijven:                    
152   - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²   50   10   30   10     3.1   1      
1531   Aardappelprodukten fabrieken:                    
1531   - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²   50   10   50   50   R   3.1   1      
1551   Zuivelprodukten fabrieken:                    
1552   - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²   10   0   30   0     2   1      
1581   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                    
1581   - v.c. < 2500 kg meel/week   30   10   30   10     2   1      
1584   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                    
1584   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
1584   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
1585   Deegwarenfabrieken   50   30   10   10     3.1   2      
1592   Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                    
1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   10   0   30   0     2   1      
17   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                    
173   Textielveredelingsbedrijven   50   0   50   10     3.1   2   B    
174, 175   Vervaardiging van textielwaren   10   0   50   10     3.1   1      
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   0   10   50   10     3.1   1      
18   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                    
181   Vervaardiging kleding van leer   30   0   50   0     3.1   1      
182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10     2   2      
183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont   50   10   10   10     3.1   1   B   L  
19   VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)                    
192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)   50   10   30   10     3.1   2      
193   Schoenenfabrieken   50   10   50   10     3.1   2      
20   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                    
2010.2   Houtconserveringsbedrijven:                    
2010.2   - met zoutoplossingen   10   30   50   10     3.1   2   B    
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2   0   30   50   0     3.1   1      
205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0     2   1      
21   VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                    
2112   Papier- en kartonfabrieken:                    
2112   - p.c. < 3 t/u   50   30   50   30   R   3.1   1      
22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                    
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0     2   1   B    
2223   Grafische afwerking   0   0   10   0     1   1      
2223   Binderijen   30   0   30   0     2   2      
2224   Grafische reproduktie en zetten   30   0   10   10     2   2   B    
2225   Overige grafische aktiviteiten   30   0   30   10     2   2   B    
223   Reproduktiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0     1   1      
24   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                    
2442   Farmaceutische produktenfabrieken:                    
2442   - formulering en afvullen geneesmiddelen   50   10   50   50   R   3.1   2   B   L  
2442   - verbandmiddelenfabrieken   10   10   30   10     2   2      
2466   Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken   50   10   50   50   R   3.1   3   B    
25   VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                    
2512   Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                    
2512   - vloeropp. < 100 m2   50   10   30   30     3.1   1      
252   Kunststofverwerkende bedrijven:                    
252   - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen   50   30   50   30     3.1   2      
26   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN                    
2615   Glasbewerkingsbedrijven   10   30   50   10     3.1   1      
262, 263   Aardewerkfabrieken:                    
262, 263   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   10   10   30   10     2   1     L  
267   Natuursteenbewerkingsbedrijven:                    
267   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²   10   30   50   0     3.1   1      
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   10   30   50   10     3.1   1      
28   VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)                    
281   Constructiewerkplaatsen:                    
281   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2   30   30   50   10     3.1   1      
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2   30   30   50   10     3.1   1   B    
2852   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2   10   30   50   10     3.1   1   B    
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2   30   30   50   10     3.1   1   B    
30   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                    
30   Kantoormachines- en computerfabrieken   30   10   30   10     2   1      
31   VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.                    
316   Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10     2   1      
32   VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.                    
321 t/m 323   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.   30   0   50   30     3.1   2   B    
3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading   50   10   50   30     3.1   1   B    
33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                    
33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.   30   0   30   0     2   1      
35   VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)                    
351   Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                    
351   - houten schepen   30   30   50   10     3.1   2   B    
36   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                    
361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   0   10   10   0     1   1      
362   Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10     2   1   B    
363   Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10     2   2      
364   Sportartikelenfabrieken   30   10   50   30     3.1   2      
365   Speelgoedartikelenfabrieken   30   10   50   30     3.1   2      
3661.1   Sociale werkvoorziening   0   30   30   0     2   1      
3661.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g.   30   10   50   30     3.1   2      
40   PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER                    
40   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                    
40   - < 10 MVA   0   0   30   10     2   1   B    
40   - 10 - 100 MVA   0   0   50   30     3.1   1   B    
40   Gasdistributiebedrijven:                    
40   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   0   0   10   10     1   1      
40   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   0   0   30   10     2   1      
40   - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D   0   0   50   50   R   3.1   1      
40   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                    
40   - blokverwarming   10   0   30   10     2   1      
41   WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                    
41   Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                    
41   - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling   10   0   50   30     3.1   1      
41   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                    
41   - < 1 MW   0   0   30   10     2   1      
45   BOUWNIJVERHEID                    
45   - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²   10   30   50   10     3.1   2   B    
45   Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²   10   30   50   10     3.1   2   B    
45   - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²   0   10   30   10     2   1   B    
50   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                    
501, 502, 504   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   10   0   30   10     2   2   B    
5020.4   Autobeklederijen   0   0   10   10     1   1      
5020.4   Autospuitinrichtingen   50   30   30   30   R   3.1   1   B   L  
5020.5   Autowasserijen   10   0   30   0     2   3      
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   0   0   30   10     2   1      
51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                    
511   Handelsbemiddeling (kantoren)   0   0   10   0     1   1      
5121   Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders   30   30   50   30   R   3.1   2      
5122   Grth in bloemen en planten   10   10   30   0     2   2      
5124   Grth in huiden, vellen en leder   50   0   30   0     3.1   2      
5125, 5131   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen   30   10   30   50   R   3.1   2      
5132, 5133   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën   10   0   30   50   R   3.1   2      
5134   Grth in dranken   0   0   30   0     2   2      
5135   Grth in tabaksprodukten   10   0   30   0     2   2      
5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0     2   2      
5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0     2   2      
5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10     2   2      
514   Grth in overige consumentenartikelen   10   10   30   10     2   2      
5151.1   Grth in vaste brandstoffen:                    
5151.1   - klein, lokaal verzorgingsgebied   10   50   50   30     3.1   2      
5153   Grth in hout en bouwmaterialen:                    
5153   - algemeen: b.o. > 2000 m²   0   10   50   10     3.1   2      
5153   - algemeen: b.o. <= 2000 m²   0   10   30   10     2   1      
5153.4   zand en grind:                    
5153.4   - algemeen: b.o. <= 200 m²   0   10   30   0     2   1      
5154   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                    
5154   - algemeen: b.o. > 2.000 m²   0   0   50   10     3.1   2      
5154   - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   0   0   30   0     2   1      
5155.2   Grth in kunstmeststoffen   30   30   30   30   R   2   1      
5156   Grth in overige intermediaire goederen   10   10   30   10     2   2      
5157   - autosloperijen: b.o. <= 1000 m²   10   10   50   10     3.1   2   B    
5157.2/3   - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²   10   10   50   10     3.1   2   B    
5162   Grth in machines en apparaten:                    
5162   - overige   0   10   50   0     3.1   2      
517   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   0   0   30   0     2   2      
5261   Postorderbedrijven   0   0   50   0     3.1   2      
527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10     1   1      
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                    
5552   Cateringbedrijven   10   0   30   10     2   1      
60   VERVOER OVER LAND                    
6022   Taxibedrijven   0   0   30   0     2   2      
6024   - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²   0   0   50   30     3.1   2      
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   0   0   30   10     2   1   B    
63   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                    
6312   Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen   30   10   50   50   R   3.1   2      
6321   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   10   0   30   0     2   3     L  
64   POST EN TELECOMMUNICATIE                    
641   Post- en koeriersdiensten   0   0   30   0     2   2      
642   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10   0     1   1      
642   zendinstallaties:                    
642   - FM en TV   0   0   0   10     1   1      
642   - GSM en UMTS-steunzenders   0   0   0   10     1   1      
71   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                    
711   Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10     2   2      
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   10   0   50   10     3.1   2      
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   10   0   50   10     3.1   2   B    
714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10     2   2      
72   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                    
72   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0     1   1      
72   Switchhouses   0   0   30   0     2   1      
73   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                    
731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   10   30   30   R   2   1      
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0     1   1      
74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                    
747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen   50   10   30   30     3.1   1   B    
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30   10     2   2   B    
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0     1   2      
85   GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                    
853   Kinderopvang   0   0   30   0     2   2      
90   MILIEUDIENSTVERLENING                    
9001   rioolgemalen   30   0   10   0     2   1      
9002.1   Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.   50   30   50   10     3.1   2      
9002.1   Gemeentewerven (afval-inzameldepots)   30   30   50   30   R   3.1   2   B    
9002.2   Afvalverwerkingsbedrijven:                    
9002.2   - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)   50   10   30   10     3.1   1     L  
9002.2   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   10   10   30   30   R   2   1   B   L  
92   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                    
921, 922   Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30   10     2   2      
9262   Sportscholen, gymnastiekzalen   0   0   30   0     2   2      
93   OVERIGE DIENSTVERLENING                    
9301.1   Wasserijen en strijkinrichtingen   30   0   50   30     3.1   2      
9301.1   Tapijtreinigingsbedrijven   30   0   50   30     3.1   2     L  
9301.2   Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30   R   2   2   B   L  
9301.3   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0     2   1      
9301.3   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0     1   1      
9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   0   0   10   0     1   1      
9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   10   0   30   0     2   1      
9305   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   0   0   10   0     1   1      
                     
Tabel 2: Opslagen en installaties                    
0   OPSLAGEN                    
1   butaan, propaan, LPG (in tanks):                    
1   - bovengronds, < 2 m3   -   -   -   30     2   -      
1   - bovengronds, 2 - 8 m3   -   -   -   50   R   3.1   -      
1   - ondergronds, < 80 m3   -   -   -   50   R   3.1   -      
2   niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld   -   -   -   50     3.1   -      
3   brandbare vloeistoffen (in tanks):               -      
3   - ondergronds, K1/K2/K3-klasse   10   -   -   10     1   -   B    
3   - bovengronds, K1/K2-kl.: < 10 m3   10   -   -   50   R   3.1   -   B    
3   - bovengronds, K3-klasse: < 10 m3   10   -   -   10     2   -   B    
3   - bovengronds, K3-klasse: 10 - 1000 m3   30   -   -   50     3.1   -   B    
4   Overige gevaarlijke stoffen in tanks:                    
4   - bovengronds < 10 m3 en onder drempelwaarde BRZO   10   -   -   10     1   -      
4   - overige opslagen onder drempelwaarde BRZO   30   -   -   50     3.1   -      
5   Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in emballage of in gasflessen:                    
5   - kleine hoeveelheden < 10 ton   -   -   -   10     1   -      
5   - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau   -   -   -   30   R   2   -      
6   ontplofbare stoffen en munitie:                    
6   - < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   10     1   -      
6   - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   30     2   -      
8   kunstmest, niet explosief   -   50   -   30     3.1   -      
11   INSTALLATIES                    
13   laadschoppen, shovels, bulldozers   30   30   50   10     3.1   1      
14   laboratoria:                    
14   - chemisch / biochemisch   30   0   30   10     2   1      
14   - medisch en hoger onderwijs   10   0   30   10     2   1      
15   luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel   10   0   10   0     1   1      
16   keukeninrichtingen   30   0   10   0     2   1      
17   koelinstallaties freon ca. 300 kW   0   0   50   0     3.1   1      
18   koelinstallaties ammoniak < 400 kg   0   0   30   10     2   1      
19   koelinstallaties ammoniak > 400 kg   0   0   50   50   R   3.1   1      
20   total energy installaties (gasmotoren) ca. 100 kW   10   0   50   10     3.1   1      
22   noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking   10   0   30   10     2   1      
23   verfspuitinstallaties en moffel- en emailleerovens   50   30   50   30     3.1   1     L  
24   vorkheftrucks met verbrandingsmotor   10   10   50   0     3.1   1      
25   vorkheftrucks, elektrisch   0   10   30   0     2   1      
26   transformatoren < 1 MVA   0   0   10   10     1   1      
28   vatenspoelinstallaties   50   10   50   30     3.1   1   B    
29   hydrofoorinstallaties   0   0   30   0     2   1      
31   stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:                    
32   - gas, < 2,5 MW   10   0   30   10     2   1      
32   - gas, 2,5 - 75 MW   30   0   50   30     3.1   1      
32   - olie, < 2,5 MW   30   0   30   10     2   1      
32   - olie, 2,5 - 75 MW   30   10   50   30     3.1   1      
32   stoomwerktuigen   0   0   50   30     3.1   1      
33   luchtcompressoren   10   10   30   10     2   1      
34   liftinstallaties   0   0   10   10     1   1      
35   motorbrandstofpompen zonder LPG   30   0   30   10     2   2   B