direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Plaswijck
Status: onherroepelijk
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0100BPPlaswijck-DF02

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. recreatief medegebruik;
  • c. bruggen, in ieder geval ter plaatse van de aanduiding 'brug';
  • d. duikers en steigers;
  • e. groenvoorzieningen.
17.2 Bouwregels

Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

  • a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
  • b. over de gehele lengte van de Breevaart de vrije doorvaartbreedte ten minste 27 m dient te bedragen.