direct naar inhoud van Artikel 37 Dubbelbestemming Waterstaat/waterkering
Plan: Zuidelijke binnenstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1006BPSTD-OH01

Artikel 37 Dubbelbestemming Waterstaat/waterkering

37.1 Bestemmingsomschrijving
  • a. De voor 'Dubbelbestemming Waterstaat/waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor primaire en secundaire waterkering.
  • b. De dubbelbestemming 'Waterstaat/waterkering' is primair ten opzichte van de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen, met uitzondering van de dubbelbestemmingen 'Waarde - archeologie 2', ' Waarde - archeologie 3', 'Waarde - archeologie 7' en 'Waarde - archeologie 9' en 'Waarde - archeologie 10' , die primair zijn ten opzichte van de dubbelbestemming 'Waterstaat/waterkering'.
37.2 Bouwregels
37.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de tot "Waterstaat/waterkering' bestemde gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van waterstaatkundige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die noodzakelijk zijn in verband met de waterhuishouding.