direct naar inhoud van Artikel 39 Leiding - warmtetransport (dubbelbestemming)
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 39 Leiding - warmtetransport (dubbelbestemming)

39.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - warmtetransport (dubbelbestemming)' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het transport van water door een transportleiding, met dien verstande dat de warmtetranportleiding van primaire betekenis is.  

39.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in 39.1 mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.

39.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 39.2 voor het oprichtten van bouwwerken overeenkomstig de regels van de daarvoor aangewezen andere bestemming, indien en voor zover uit overleg met de leidingbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van de bescherming van de transportleiding geen bezwaar bestaat.

Noot: zie ook 50 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden