direct naar inhoud van 2.1 De ruimtelijke structuur
Plan: Bedrijventerreinen Nijverheid - 't Belt, Twello
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.15100-VS00

2.1 De ruimtelijke structuur

Het plangebied voor onderliggend bestemmingsplan bestaat uit twee delen, de bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt. Bedrijventerrein 't Belt ligt ten noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Deventer, bedrijventerrein Nijverheid ten zuiden ervan. De spoorlijn zorgt voor een duidelijke fysieke scheiding tussen de twee terreinen. Het plangebied wordt ontsloten via de Molenstraat en de Oude Rijksstraatweg richting de provinciale weg Rijksstraatweg (N344).

't Belt

Het noordelijk deel ligt aan de noordzijde tegen het buitengebied van de gemeente Voorst aan. Na realisatie van het bedrijventerrein is aan de noordkant van het bedrijventerrein de rondweg N344 aangelegd. Hierdoor ligt een aantal bedrijven met de achterkant naar die weg toe. Het bedrijventerrein wordt aan de noordzijde door maar één weg doorsneden, namelijk de Oude Rijksstraatweg. Rondom deze oude doorgaande weg is de ontwikkeling van het bedrijventerrein begonnen. Circa één hectare in het midden van het terrein is tot op heden onbebouwd gebleven. Deze gronden zijn nu in gebruik als grasland.

Aan zowel de oostkant als een deel van de zuidkant grenst bedrijventerrein 't Belt aan woonwijken.

Nijverheid

Het bedrijventerrein ten zuiden van het spoor, bedrijventerrein Nijverheid, ligt ingeklemd tussen het spoor en de ten zuiden van het terrein gelegen woonwijk. Door het gebied lopen twee wegen, waarmee alle bedrijven bereikbaar zijn en het gebied ontsloten wordt.