direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Bedrijventerreinen Nijverheid - 't Belt, Twello
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.15100-VS00

1.4 Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan bestaat uit zeven hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het beleidskader geschetst. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het plan. Daarna wordt in hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid van de plannen aan de hand van de verschillende milieuthema's en de economische uitvoerbaarheid toegelicht. De juridische planopzet wordt toegelicht in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat tenslotte in op overleg en inspraak na het in procedure brengen van het plan.