direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer - Railverkeer
Plan: Bedrijventerreinen Nijverheid - 't Belt, Twello
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.15100-VS00

Artikel 8 Verkeer - Railverkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen waaronder begrepen (ongelijkvloerse) kruisingen met wegen en waterwegen;
  • b. openbare nutsvoorzieningen;
  • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, bermen, taluds, groen, parkeervoorzieningen, (ontsluitings)wegen en water.
8.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 10 m, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan.