direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Bedrijventerreinen Nijverheid - 't Belt, Twello
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.15100-VS00

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals verhardingen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
 • f. het bouwen van overkappingen is niet toegestaan.