direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Lochem-West 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.lolochemWest2010-BP42

Artikel 3 Agrarisch

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van een grondgebonden agrarisch bedrijf met de bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.

3.2 bouwregels

Op de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

3.2.1 Binnen het bouwvlak:
  • a. één paardenstal, waarvan de goot- en bouwhoogte l niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- en bouwhoogte.
3.2.2 Buiten het bouwvlak:
  • a. buiten het bouwvlak mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 1 meter.