direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Verblijf
Plan: Lochem-West 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.lolochemWest2010-BP42

Artikel 15 Verkeer - Verblijf

15.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, straten, en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, en/of;
  • b. voet- en rijwielpaden, en/of;
  • c. parkeervoorzieningen, en/of;
  • d. bermen en beplanting (waaronder begrepen water en waterberging), en/of;
  • e. straatmeubilair;
  • f. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garageboxen';
  • g. speelvoorzieningen;
  • h. bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.
15.2 bouwregels

Op de voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden mogen uitsluitend garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garagebox', en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 3 meter.

15.3 specifieke gebruiksregels

De voor 'Verkeer- Verblijf' aangewezen gronden mogen niet worden gebruikt voor een motorbrandstofverkooppunt.