direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: Albert Hahnweg 227
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.loAHahnweg227-BP41

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen.

3.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, met een bouwhoogte van maximaal 1 meter.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde onder 3.2afwijken en in de tuin de bouw van een erker aan een woning toestaan, mits:

  • a. de grens van het bestemmings- en/of bouwvlak met niet meer dan 1,5 meter wordt overschreden;
  • b. de erker niet meer dan 60% van de voorgevel beslaat en/of maximaal 40% van de zijgevel van het hoofdgebouw;
  • c. de erker in maximaal 1 bouwlaag op de begane grond wordt gebouwd;
  • d. de bouwhoogte van een erker mag niet meer bedragen dan 25 centimeter boven de vloer van de eerste verdieping van het gebouw waaraan wordt aangebouwd.