direct naar inhoud van Artikel 9 Wonen - Garageboxen
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0004

Artikel 9 Wonen - Garageboxen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Garageboxen' aangewezen gronden zijn bestemd voor autostallingen, alsmede ter plaatse van de aanduiding 'opslag' voor de opslag van goederen.

9.2 Bouwregels
  • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
    • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
    • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 3 m, tenzij anders is aangegeven.
  • b. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat deze niet zijn toegestaan.
9.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik of het doen of laten gebruiken van gebouwen voor handelsdoeleinden en reparatiebedrijvigheid.