direct naar inhoud van 3.6 Water
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

3.6 Water

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. Daarin dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige situatie.

De waterparagraaf, opgesteld door J en L Datamanagement, is opgenomen in de bijlagen. Daarin is ingegaan op het beleidskader, de huidige waterhuishoudkundige situatie en de in acht te nemen richtlijnen bij nieuwe ontwikkelingen. Aangezien dit bestemmingsplan niet leidt tot een wijziging van de waterhuishoudkundige situatie, kan worden gesteld dat deze 'waterneutraal' is.