direct naar inhoud van Artikel 21 Verkeer
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

Artikel 21 Verkeer

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, fietspaden, voetpaden en straten met hoofdzakelijk een functie voor het doorgaande verkeer;
 • b. transferium;
 • c. informatiesystemen/signaleringsborden;
 • d. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
 • e. taxistandplaats;
 • f. parkeervoorzieningen;

met bijbehorende:

 • g. andere bouwwerken;
 • h. kunstwerken en waterwerken;
 • i. toegangswegen, in- en uitritten;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte bedraagt ten hoogste 15 m2;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter.
21.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 6 meter bedragen en maximaal 15 m2 vloeroppervlak beslaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten en informatiesystemen/signaleringsborden maximaal 10 meter mag bedragen.