direct naar inhoud van Artikel 15 Waterstaat - Waterkering
Plan: Bestemmingsplan Nij Altoenae
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.090503-VA01

Artikel 15 Waterstaat - Waterkering

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

  • a. dijken en kaden met een waterkerende functie;

met de daarbijbehorende:

  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen ten behoeve van deze bestemming geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

  • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.