direct naar inhoud van Artikel 15 Geluidzones
Plan: Stadscentrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va

Artikel 15 Geluidzones

Ter plaatse van de aanduidingen 'geluidzone-industrie', 'geluidzone-spoor' en 'geluidzone-weg' mag alleen worden gebouwd indien voor de geluidbelasting vanwege respectievelijk een industrieterrein, en/of een spoorlijn en/of een weg kan worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van de Wet geluidhinder, dan wel na afgifte van een hogere grenswaarde kan worden voldaan aan genoemde wet.